پیامهای مهدوی خطبه غدیر (11)

« برای نمایش تصاویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس ها کلیک کنید. »

15y

 

آگاه باشید؛ او (حضرت مهدی) راست کردار و درست کردار و استوار و پابرجاست.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (10)

« برای نمایش تصاویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس ها کلیک کنید. »

13y

 

آگاه باشید؛ که امور خلقت و خلایق -از سوی خدا-  به او (حضرت مهدی) واگذار شده است.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (9)

« برای نمایش تصاویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس ها کلیک کنید. »

12y

 

آگاه باشید؛ او (حضرت مهدی) وارث تمامی دانش هاست و به همه علوم تسلط و احاطه دارد.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (8)

« برای نمایش تصاویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس ها کلیک کنید. »

11y

 

آگاه باشید؛ کسی توانایی غلبه بر او (حضرت مهدی) را ندارد.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (7)

« برای نمایش تصویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس کلیک کنید. »

10y

 

آگاه باشید؛ او (حضرت مهدی) فاضلان را به فضلشان و جاهلان را به جهلشان میشناسد و میشناساند.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (6)

« برای نمایش تصویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس کلیک کنید. »

9y

 

آگاه باشید؛ او (حضرت مهدی) انتقام دوستان خدا را باز خواهد ستاند.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (5)

« برای نمایش تصویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس کلیک کنید »

8y

 

آگاه باشید؛ او (حضرت مهدی) یار و یاور دین خدای بزرگ است.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (4)

« برای نمایش تصویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس کلیک کنید. »

7y

 

آگاه باشید؛ او (حضرت مهدی) برگزیده ی خدا و منتخب اوست.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (3)

« برای نمایش تصویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس کلیک کنید. »

6y

 

آگاه باشید؛ او (حضرت مهدی) تمامی دژها را فتح نموده و ویران خواهد ساخت.

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

پیامهای مهدوی خطبه غدیر (2)

« برای نمایش تصویر در اندازه بزرگ و دانلود، روی عکس کلیک کنید. »

5y

 

آگاه باشید؛ او (حضرت مهدی) بر تمامی ادیان پیروز خواهد شد...

(فرازی از سخنان پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر درباره امام زمان(عج))

فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام T.me/mahdaviat

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛  عربی mahdavimessages ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶
امام صادق(ع) میفرمایند:
هر کس خوشحال می شود و دوست دارد که در شمار یاران حضرت مهدی(عج) باشد، باید سه ویژگی داشته باشد: منتظر بودن، با وَرَع بودن، اخلاق بزرگوارانه داشتن.
(ورع یعنی دوری از گناه، تقوا داشتن و دوری از مکروهات و شُبَهات)