فهمِ عاشورا، لازمه ی انتظار


بدون شک وعده خدا بر اینکه حکومت از آنِ صالحان است، قطعیست. اما شرط تحقق این وعده مثل استجابت دعا نیاز به زمینه و شرایط دارد که این برنامه الهی به نتیجه برسد. تلاش های پیغمبر و امامان، در امتداد فراهم آوردن این مقدمات است.

اما زمان پیامبر، متاسفانه بدلیل نداشتن تحلیل صحیح از اوضاع، شرایط بعد از پیامبر به گونه ای رقم خورد که امور از مسیر خود خارج و به انحراف کشیده شد و شاید بتوان گفت جامعه به دوران جاهلیت بازگشت. قیام عاشورا و استراتژی امام حسن(ع)، اصلاحی همه جانبه بود و ماندگار برای تاریخ.

خط نفاق و اسلام محمدی برای همیشه تاریخ روشن شد و شناخت این دو جریان نیاز به نگاه عاشورایی به اوضاع دارد. " اَینَ الطّالبُ بِدَمِ المقتولِ بِکَربلا " ، یعنی منتظران بدانند جریان نفاق را باید شناخت و رسوا کرد تا جامعه دچار تشویش در اعتقاد و تصمیمات خود نشود که این امر نیاز به نگاه عاشورایی همان استراتژی عاشورایی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) دارد.


فایل عکس در ادامه مطلب 


3l


منبع : واحد مهدویت مؤسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام mmahdaviat