ایمان به امام غایب


ترجمه آیه 3 سوره بقره :

( پرهیزکاران ) کسانی هستند که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند.


داوود رقی میگوید که امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمودند :

متَّقین کسانی هستند که به قیام حضرت قائم ( مهدی )، که البته حق است، اقرار و ایمان داشته باشند.


اثبات الهداة ج5 ص72


فایل عکس در ادامه مطلب 


3h


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام عربی mahdavimessages