کدام انتظار؟!


انتظاری که از آن سخن گفته اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست!

ما باید خود را برای سربازس امام زمان (عج) آماده کنیم.


انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان (عج) برای آن هدف، قیام خواهد کرد، آماده کردن.

آن انقلاب بزرگ تاریخی...


مقام معظم رهبری 81/7/30 - 87/5/27


فایل عکس در ادامه مطلب 


3k


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام عربی mahdavimessages