آداب دعا ( بخش دوم )


ادامه از شماره قبل


6- از روی غفلت نباشد و با توجه و حضور قلب باشد.

 امام صادق (ع) : خدا دعای شخص غافل را اجابت نمیکند. پس زمانیکه دعا کردی با توجه و حضور قلب دعا کن.*1


7- پاک بودن غذا و نوشیدنی و لباس.

 پیامبر اسلام (ص) : کسیکه دوست دارد دعایش اجابت شود، باید خوراک و کسب و کارش حلال باشد.*2


8- پرداخت حقّ النّاس.

امام صادق (ع) : خدا میفرماید به عزتم قسم، دعای مظلومی را که به او ظلم شده و مرا در مورد آن میخواند، در حالی که خودش همان ظلم را در حق دیگری کرده، هرگز اجابت نمی کنم.*3


9- ترک گناهی که مانع از استجابت دعاست.

امام باقر (ع) : بنده ای حاجتی را از خدا میطلبد... آنگاه بنده گناهی انجام میدهد که خدا به مَلَک دستور میدهد: حاجتش را برآورده نکن و از آن محرومش گردان...*4


10- خوش گمان بودن به اجابتش.

در حدیث آمده : زمانیکه دعا میکنی، با تمام وجود خدا را بخوان، سپس یقین به اجابت داشته باش.*5


11- اصرار و پافشاری در دعا.

در وحی قدیم آمده : از دعا کردن خسته نشو، زیرا من (خدا) از اجابت خسته نمیشوم.*6


1و5 - بحار 93/323؛

2و6 - بحار 93/372؛

3 - بحار 93/320؛

4 - بحار 73/328؛


فایل عکس در ادامه مطلب 


3q


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام mmahdaviat