اهمیت مُداومت بر دعا


مداومت بر دعا و اصرار بر آن، نقش بسیار مهمی در رسیدن به مقصود و به دست آوردن حاجت دارد. بیشتر افراد هم قدرت این را ندارند که با خواندنِ یک دعا یا گفتنِ یک ذکر، حاجتشان را بگیرند.

مثال: در بسیاری از مَرَض های جسمی، اگر مرض سطحی باشد، میتوان با یک نسخه مداوا کرد ولی اگر مدتش طولانی و یا مرض کهنه شود، محتاج به تکرار معالجه و ادامه مصرف داروست. پس همانطور که در چنین مرض هایی، مداوا را تا اثر بخشی دارو ادامه میدهیم، در مواردیکه نیاز به دعا ( مانند تعجیل در فرج امام زمان (عج) ) باشد، باید تا به ثمر رسیدن، به خواندنش ادامه دهیم.

ممکن است گاهی افرادی با خواندن یک دعا یا یک اسم از اسماء خدا، به نتیجه برسند ولی اینگونه افراد نادرند و نباید عموم مردم چنین توقعی داشته باشند.


آنقَدَر دَر میزنم تا دَر به رویم وا کنی / رُخصتِ دیدار رویت را به من اعطا کنی


فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 


4q


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام mmahdaviat