« برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ، روی عکس کلیک کنید. »

133y

خداوندا با ظهور امام زمان خشم دل های مان را فرونشان...

(فرازی از دعای افتتاح)

***

خدایا با ظهور امام زمان مارا به مدد او به حقیقت آنچه که در آن اختلاف افتاده راهنمایی فرما

(فرازی از دعای افتتاح)

132y

منبع : منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان 

(sapp.ir/mahdiaran // eitaa.com/mahdiaran // iGap.net/mahdiaran // gap.im/mahdiaran)