{منجی در ادیان - شماره 13}

 

به مسخره گرفتن منتظران!

 

در رساله دوم پطروسی آمده: « در آن زمان، اعتقاد به رجعت مجدد مسیح را به تمسخر خواهند گرفت! »*1

در انجیل متی می گوید: « هنگامی که من، مسیح موعود، با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آن گاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست. سپس تمام ملت های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم نمود، همانطور که یک چوپان، گوسفندان را از بزها جدا می کند... »*2

 

(1-باب 3، آیه 3و4 / 2- متی، باب 25، آیات 31و 33)

 

فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 

 

13d

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛ عربی( mahdavimessages 

( تلگرام t.me/Mahdaviat  ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )