خطر نفوذ سَم و ...


در آخرالزمان از روی هوای نفس شهادت میدهند! به ظلم حُکم میکنند!

مَرد، پدرش را لعنت کند و به برادرش حسد ورزد!

شریک، در معاملات خود خیانت کند و وفا کم گردد!

زِنا شیوع یابد!

مردان خود را در لباس زنان بیارایند!

روسری حیا از سر زنان برداشته شود!

خود فروشی در دلها راه یابد مانند زهر که در بدنها رخنه می کند...

ثروت را در راه خوانندگی صرف کنند!

سرگرم دنیا شوند!


بحارالانوار، ج2، ص 264


با وارد شدن سَم در هر بدنی، ایجاد مسمومیت، امری کاملاً طبیعیست، لذا جامعه مانند بدن می تواند دچار مسمومیت شود! اگر به فکر درمان مسمومیت هستید با زدودن سم، زندگی را احیا کنید...


فایل عکس در ادامه مطلب 


3o


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام عربی mahdavimessages