باز هم توهین و جسارت به امام مهدی(عج) در آمریکا

 

Begley: explains that Imam12 is the Bible's false prophet! They are the same and are rising with the Antichrist in the world!

 

آقای پائول بِگلِی: سخنران ، نویسنده و مُفسر پیشگوئی های کتاب مقدس با بی شرمی و گستاخی، در ویدئو کنفرانس توضیح داد که امام دوازدهم ، پیامبر دروغین کتاب مقدس‌ است... و(ما) در جهان با ضد مسیح(دجال) رو به رو هستیم.

 

شیعیان، انفعال و بی تفاوتی ممنوع‌

برای زمینه سازی ظهور امام مهربانی حضرت مهدی(عج) چه کرده ایم؟

 

 

20z

 

منبع : موسسه مصاف masaf.ir