{منجی در ادیان - شماره 14}

 

حوادث پس از ظهور مسیح

 

یوحَنّا اصرار دارد «تمام پیشگویی ها در عصر ظهور مسیح محقق خواهد شد» تا منطبق بشود با آنچه در زبور داوود آمده. در کتاب مکاشفه یوحنّا مشاهده میشود:

1. آمدن مسیح با مقدّسان (قدّیسان)

2. جنگ به نام چاه مجدان یا چار مجدان

3. بسته شدن شیطان

4. قدّیسان حکومت خواهند کرد

5. آزاد شدن شیطان پس از هزار سال ( ولی دیگر نمی تواند کسی را وسوسه کند)

6. داوری بر تخت سفید (قیامت کبری)

7. پایان عالم؛ پایان حیات جسمانی عالم و جاودان شدن مسیح و پیروانش و لذا دوباره به خدا ملحق می شویم. ( ما می گوییم بهشت، آنان می گویند حیات جاودانه و زندگی ابدی)

 

(مزامیر داوود، ب25، آیه 3-8 / مکاشفه یوحنا، باب 19 آیه 11 و ب2 آ15)

 

فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 

 

14d

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛ عربی( mahdavimessages 

( تلگرام t.me/Mahdaviat  ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )