مگه میشه که نباشه؟


شکی نیست که جریان آفرینش از سوی خدای حکیم، هدفمند بوده است، همچنین خلقت انسان هم هدفی داشته که همانا « رسیدن به کمال » باشد، و تحقق آن با « شناخت راه و راهنما » ارتباط تنگاتنگی دارد.

آیا با عقل به تنهایی می شود به شناخت کامل رسید؟ آیا با عقل به تنهایی میشود تمام جوانب مادی، معنوی، فردی و اجتماعی انسانها را تشخیص داد؟ آیا با عقل به تنهایی میتوان روح و آخرت را فهمید؟ چقدر تاریخ بشر، قانون گذاری های متعددی را شاهد بوده که به دلیل نقص و نارسایی، آن برنامه ها لغو شده و یا تغییر پیدا کرده!

مهمتر اینکه: بدیهی است که تحقق این هدف برای انسانی که هم عقل دارد هم شهوت، و در انتخاب خوشبختی یا بدبختی اختیار دارد، بدون فرستادن راهنما از جانب خدای سبحان ممکن نیست!

اگر خداوند حکیم است { که هست } و سبحان و پاک از هرگونه عیب و نقصی است { که هست }، پس حتماً راهنمایی برای کمک به انسانها قرار داده...


فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 


4n


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام mmahdaviat