« برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ، روی عکس کلیک کنید. »

35y

 

لهو و لعب بودن دنیا، چهار مرتبه در قرآن، آن هم درقالب حصر آمده است:

 

« و ما الحیاط الدنیا الا لعب و لهو » سوره مبارکه انعام 32

« و ما هذه الحیاط الدنیا الا لعب و لهو » سوره مبارکه عنکبوت 64

« انما الحیاط الدنیا لعب و لهو » سوره مبارکه محمد 36

« اعملوا انما الحیاط الدنیا لعب و لهو » سوره مبارکه حدید 20

 

یادمان باشد دنیا زنگ آخر نیست، زنگ بعد حساب داریم...!

 

« ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین » دخان 44

یقیناً روز حساب میعادگاه همگان است.

 

پس:

مکن کاری که پا بر سنگت آید

زمین با این فراخی تنگت آید

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

تو بینی نامه خود ننگت آید

(بابا طاهر)

 

 

منبع: صفحه اجتماعی گرافیک یاس در اینستاگرام ( Graphic.yas )