پ- پرچم های سیاه


در احادیث مربوط به حضرت مهدی (عج) و ظهور، از " پرچم های سیاه از خراسان " سخن به میان آمده. با این مضمون که پیش از ظهور امام مهدی (عج)، در منطقه خراسان ( خراسان قدیم شامل قسمت های زیادی از ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان ) انقلابی برپا میشود و مردم با پرچم های سیاهی که به اهتزاز درآوردند به حرکت میوفتند.*1

امام باقر (ع): پرچم های سیاهی از خراسان بیرون می آید و به جانب کوفه حرکتت میکنند. چون مهدی(عج) ظاهر شود، اینان کسانی را برای بیعت نزد حضرت میفرستند.*2

در برخی احادیث، خروج پرچم های سیاه در آستانه ظهور خواهد بود. رسول خدا (ص) میفرماید: هنگامیکه پرچم های سیاه را که از خراسان می آیند دیدید، بسویش بشتابید، اگرچه با سُر خوردن بر روی برف ها باشد. بدرستی که در آن خلیفه مهدی است.*3


1و2- الغیبة طوسی ص452 و 453

3- کشف الغمه ج2 ص 472


فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 


4b


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام mmahdaviat