{از عاشورا تا ظهور - شماره 25}

 

سفارش امام حسین(ع) برای حضرت مهدی(عج)

 

«تاکید حضرت مهدی به زیارت عاشورا»

یکی از بزرگان قم می گوید در عالَم مکاشفه امام حسین(ع) به من فرمودند: «مهدی ما در عصرِ خویش مظلوم است. تا می توانید درباره او بگویید، قلم بزنید و بنویسید... بیش از آنچه نوشته و گفته شده، باید درباره اش نوشت و گفت.»

[صحیفه مهدیه، ص۵۹]

حضرت مهدی(عج) به سید رشتی می گوید: «شما چرا نافله نمی خوانید؟ نافله، نافله، نافله! شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا! شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه!» [نجم الثاقب، ص۶۰]

آری! حسین تو را میخواند و تو حسین را

 

عکس نوشته در ادامه مطلب 

 

25l

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

/// در شبکه های اجتماعی :   Mahdiaran  ///  اینستاگرام فارسی :      Mmahdaviat  ///

/// Instagram English Pageislam_pfr   ///     باللغة العربیة :   Mahdavimessages ///