کارکردهای علائم ظهور


علائم و نشانه های ظهور دو کارکرد مهم دارند.

اول: زمانی که مردم دچار غفلت شده باشند و از امر ظهور راحت گذشته باشند.

دوم: زمانی که مردم در فضای شبهات وارد شده باشند و دچار سردرگمی و شک شده باشند، نشانه های ظهور کمک میکند تا مسیر درست را پیدا کرده و هدایت شوند.

مثلاً پیامبر (ص) از عمار به عنوان علامت جبهه حق یاد کرد و فرمود: بدانید گروهی که عمار را می کشند، جبهه باطل است. و به مسلمانان فهماند که هرگاه در فضای فتنه، از شناخت حق و باطل ناتوان شدند، با توجه به این علامت، حق و ناحق را بشناسند.

پس نباید منتظر بود تا سفیانی، یمانی، و ... دیگر نشانه ها ظاهر بشوند و بعد شروع به کار برای ظهور کنیم. وظیفه منتظر حرکت است نه انتظار برای وقوع نشانه ها.

علائم در وقت خود ظاهر میشوند. وظیفه ما ایجاد شرایط و بستر ظهور است.


فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 


3c


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام mmahdaviat