{چکیده مباحث مهدویت - شماره 15}

 

 

موضوع : فواید امام غایب

خلاصه مکتوب و پیاده سازی شده ی تدریسِ استاد حسینی

 

( pdf / 423 KB )

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( @Mahdiaran )