« برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ، روی عکس کلیک کنید. »

113y

 

ای همیشه پنهان در پسِ ابرهای معصیتِ ما

ای تو در انتظار ما و نه ما در انتظار تو

چه بی‌رحمانه زمان در حال گذر است اینجا بدونِ تو

و چه ناجوانمردانه رنگ عوض می‌کند موهایم در سال‌های دوری

و باز چشم‌هایی خیره بر آسمانِ اسفندماه ؛

این آخرین نفسِ سال!

 نغمه‌‌ای را به‌ انتظار نشسته ؛ نغمه‌ای به غریبیِ  صدایِ پایِ یار،

 

مـاهِ دوازدهم آمد ولی ماه دوازدهم نیامد...

 

 

 

منبع : حس آرامش Hessearamesh.ir