{تمثیلات و مثال های مهدوی - شماره 27}

 

مهتاب

 

استاد قرائتی:

وقتی زمین (یعنی نوع مردم) ، به خورشید (یعنی امام) ، پشت کند، شب می شود و وقتی رو کند روز می شود و نور همه جا را فرا می گیرد. دوره ی غیبت امام زمان هم مانند شب است! در شب، نور خورشید به ماه می تابد و ماه از نور آن استفاده می کند؛ پس نور ماه از خورشید است.

امام خمینی، مانند مهتابی در شب غیبت بود... ما نباید خط را گم کنیم. عده ای در زمان شاه، ظهور امام زمان را میخواستند ولی وقتی آقاسیدروح الله آمد به او هیچ کمکی نکردند! امام زمان میخواهد طاغوت ها را بردارد و امام خمینی هم یک طاغوت را برداشت. پس باید به او و نهضتش کمک کرد.

 

(تمثیلات مهدوی، ص۸۳)

 

عکس نوشته در ادامه مطلب 

 

27o

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

/// در شبکه های اجتماعی :   Mahdiaran  ///  اینستاگرام فارسی :      Mmahdaviat  ///

/// Instagram English Pageislam_pfr   ///     باللغة العربیة :   Mahdavimessages ///