ویژگی های دوره غیبت صغری


1- زمان آن کم و حدود 70 سال طول کشید.

2- امام مهدی (عج) در این مدت به کلی از دیده ها پنهان نبود، بلکه با وُکلا و سفیران خاصّش در تماس بود و گاهی این سفیران، قرار ملاقات مردم با ایشان را ترتیب می دادند.*1

3- امام زمان (عج) در این دوره 4 وکیل داشت که برای تک تک آنان حکم وکالت صادر نمود و دیگر نمایندگان از طرف این 4 نفر ماموریت داشتند. بعد از این دوره، فرد خاصّی بعنوان نائب ویژه ایشان وجود ندارد بلکه هر کس شرایطش را دارا باشد ( مانند فُقَها ) می تواند نماینده عام آنحضرت باشد.

4- در دوره غیبت صغری ممکن بود برخی امام را ببینند و بشناسند، ولی در دوره غیبت کبری کسی ایشان را نمی بیند و یا اگر ببیند، او را نمی شناسد.*2 اگر هم برخی خواص ببینند و بشناسند، اجازه ندارند برای دیگران بگویند مگر با اجازه خود حضرت.


1- الغیبة طوسی ص 216؛

2- پژوهشی پیرامون زندگانی نُوّاب خاص امام زمان، غفارزاده ص 33


فایل عکس در ادامه مطلب 


3e


منبع : واحد مهدویت مؤسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام mmahdaviat