نگاهی کلی به روایات مهدویت


91 حدیث: امامان 12 نفرند، اَولشان علی (ع) و آخرشان مهدیست و

47 حدیث: مهدی (عج) همنام و هم کنیه رسول خداست.

389 حدیث: مهدی (عج) از عترت پیغمبر (ص) است.

214 حدیث: مهدی (عج) از اولاد علی (ع) است.

192 حدیث: مهدی (عج) از اولاد فاطمه (س) است.

148 حدیث: مهدی (عج) از اولاد حسین (ع) است.

185 حدیث: مهدی (عج) از اولاد امام سجاد (ع) است.

103 حدیث: مهدی (عج) از اولاد امام باقر (ع) است.

103 حدیث: مهدی (عج) از اولاد امام صادق (ع) است.

99 حدیث: او، ششمین اولاد امام صادق (ع) است.

101 حدیث: مهدی (عج) از اولاد امام کاظم (ع) است.

95 حدیث: او، چهارمین اولاد امام رضا (ع) است.

90 حدیث: او، سومین فرزند امام جواد (ع) است.

90 حدیث: مهدی (عج) از اولاد امام هادی (ع) است.

145 حدیث: مهدی (عج) فرزند امام عسکری (ع) ست.

148 حدیث: نام پدر مهدی (عج)، حسن است.


منتخب الاثر، تالیف آیت الله صافی


فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 


4e


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام mmahdaviat