تلاش کردن برای محبوب نمودنِ امام


به جهت دلالت عقل بر اینکه هر کس محبتش واجب است، سزاوار است او را محبوب نمود، شیعیان نیز باید امام عصر را بین مردم محبوب نمایند.


امام صادق (ع) میفرماید: خداوند رحمت کند بنده ای که محبت مردم را به سوی ما می کشاند و ما را نزد مردم محبوب میسازد. بخدا قسم اگر (مردم)، سخنان زیبای ما را برای دیگران روایت میکردند، به سبب آن سخنان، عزیزتر می شدند.


کتاب مکیال المکارم ج 2


برای یاریش برخیز از جای......


فایل عکس در ادامه مطلب 


3t


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام عربی mahdavimessages