پرهیز از مجالس اهل بِطالت


مجالسی که بر آن بزرگوار « امام زمان (عج) » خُرده بگیرند یا وجود شریفش را انکار کنند، یا منتظران حضرت را مسخره کنند.

امام صادق (ع) میفرمایند :

هر کس به خدا ایمان دارد در جایی ننشیند که امامی در آن مَذَمّت (نکوهش) شود، یا به مومنی اهانت گردد.


کتاب مکیال المکارم


فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 


4t


منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان / اینستاگرام عربی mahdavimessages