{تمثیلات و مثال های مهدوی -شماره 13}

 

«پستانک بزرگ» برای بستن دهن مردم

 

انسانها فطرتاً به تشکیلات واحد و یکپارچه حکومتی نیاز دارند که طرفدار حقوق انسان ها باشد؛ بشر میداند که ظلم بد است و باید کره زمین یک «صاحب مناسبی» داشته باشد!

«سازمان ملل» می گوید "بیا آن امنیتی که میخواهی، من برایت ایجاد کنم." اَبر قدرت ها این احساس نیاز مردم به امنیت جهانی را میدانند، برای همین «شورای امنیت و سازمان ملل» ساخته اند.

این شورای امنیت و سازمان ملل پستانک گشادی است که ابر قدرت ها ساخته و در دهان انسانها گذاشته اند، تا انسان آن «احساس صادقش» به صورت کاذب، اشباع شود!

 

بیداری اسلامی=رمز ظهور

 

فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 

 

13o

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛ عربی( mahdavimessages 

( تلگرام t.me/Mahdaviat  ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )