« برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگ، روی هر عکس کلیک کنید. »

31y

 

چندیست در نبودنت به ساعت شنی مینگرم ؛ " یک صحرا گذشته است ... "

 

 

منبع : فایل با کیفیت عکس در کانال تلگرام مهدیاران  T.me/mahdaviat