{امام زمان(عج) از منظر روایات - شماره 16}

 

مژده ای به منتظران واقعی

 

«احمد بن اسحاق می گوید: به خدمت امام حسن عسکری شرفیاب شدم و عرض کردم: ای فرزند پیامبر! از این همه منّت که بر گردن من نهادی بسیار مسرور هستم، آیا سنّت جاری از خضر و ذو القرنین (غیبت) در مورد آقازاده ی بزرگوار چیست؟ فرمود: «طولانی شدن غیبت او، ای احمد». گفتم: ای پسر پیامبر! آیا غیبت او خیلی طول می کشد؟ فرمود:

«آری، قسم به پروردگارم، به قدری طول می کشد که بیشتر معتقدان به آن، از اعتقاد خود برمی گردند. و بر اعتقاد خود استوار نمی ماند به جز کسی که خداوند از او برای ولایت ما پیمان گرفته، در دلش ایمان را نوشته، و او را با روحی از خود تأیید کرده باشد». «ای احمد بن اسحاق! این امری از امرهای خدا، و سرّی از اسرار خدا، و رازی از رازهای خداست. آنچه به تو گفتم گوش فرا ده و آن را مکتوم نگهدار و از سپاسگزاران باش، تا فردای قیامت در درجات عالی بهشت با ما باشی».

 

(اعلام الوری/ ص۴۱۳)

 

Read the rest 

 

{Imam Mahdi in the Narrations - No.16}

 

A good news for the real awaiting people

Ahmad ibn Ishaq says: “I went to Imam Hassan Askari (PBUH) and said: “O, son of the Prophet! I’m so delighted to be under your grace. What is the continuing tradition of Khidr (PBUH) and Dhul-Qarnayn (the Occultation) about your honorable son?” He said: “O, Ahmad! It’s his Occultation being prolonged.” I asked him: “O, son of the Prophet! Will his Occultation last too long?” He said:

 “Yes, it does. I swear by my Lord, it will last so long that most of those who believe in it will lose faith, except those from whom Allah (God) has made the covenant with our guardianship, into whose hearts He has carved faith and whom He has approved by a spirit of Himself.” “O, Ahmad ibn Ishaq! This is one of the commands of Allah (God), one of the mysteries of Allah (God) and one of the secrets of Allah (God). Listen to what I said and write it down. And be of the thankful ones so you may be in the high positions of the heaven with us in the Hereafter.””

(A’alam al-Wara, p.413)

 

 

16f

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///