{شناخت شناسنامه ای امام زمان(عج) - شماره 23}

 

گریه شدید امام جواد علیه السلام

 

صقر بن أبی دُلَف میگه: از امام جواد پرسیدم «امام پس از حسن(عسکری) کیست؟» ایشان به شدت گریست و سپس فرمود: «پس از حسن، فرزندش قائم به حق امام منتظر است» گفتم «چرا او را قائم گویند؟» فرمود: «زیرا پس از آنکه یادش از بین برود و اکثر معتقدان به امامتش مُرتد شوند، قیام می کند...»

(کمال الدین، باب۳۷، حدیث۳)

 

حضرت جواد الأئمه به عبدالعظیم حسنی فرمودند: «قائم ما اهل بیت همان مهدی موعود است که در غیبتش انتظارش و در ظهورش اطاعتش واجب است. او سومین فرزند از نسل من است...»

(کمال الدین، باب۳۶، حدیث۱)

 

Read the rest 

 

{Acquainting oneself with the Imam of each era - No.23}

 

Imam Jawad’s (PBUH) intense crying

Saqar ibn abi Dulaf says: “I asked Imam Jawad: “Who is the Imam after Imam Hassan (Askari)?” He began crying intensely and then said: “After Hassan, his son, Qa’im (a person who rises), is truly the awaited Imam.” I said: “Why is he called Qa’im?” He said: “Because after he is forgotten and most of people who belive in his Imamate become apostate, he rises…”

Kamal Al-Din, Ch. 37, Hadith 3

Imam Jawad (PBUH) said to Abdul Azim Hassani: “Our Qa’im is that promised Mahdi whose awaiting is obligatory during his occultation and his obedience is obligatory during his Reappearance. He is the third son of my descendants…”

(Kamal Al-Din, Ch. 36, Hadith 1)

 

23a

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///