{تمثیلات و مثالهای مهدوی - شماره 1}

 

شکستن شیشه – شکستن سفال

 

هشدارهای امام صادق(ع)

به خدا قسم بدون تردید همچون دَر هم شکستن شیشه، دَر هم خواهید شکست؛ البته آن شیشه به صورت اولیه باز می گردد ( با ذوب شدن و از نو ساختن، قابل ترمیم است )، به خدا سوگند حتماً دَر هم خواهید شکست همچون سُفال. همانا سُفال وقتی می شکند به حالت اول بر نمی گردد!!

و به خدا قسم حتماً غربال خواهید شد و بدون شک از یکدیگر بازشناخته خواهید شد... پاکسازی خواهید گشت، تا جایی که از شما جز اندکی باقی نماند...

 

(الغیبه نعمانی، ص 208)

 

Read The rest 

 

{Mahdism examples - No.1}

 

Breaking the glass, breaking the pottery

Imam Sadiq’s (PBUH) warnings:

1-I swear to God,  you will break undoubtedly such as shattering of a glass but glass can be recycled (by melting and reproducing). I swear to God you will break like pottery, very truly it does not return to original condition.

2-“I swear to God you will be screened and distinguished from each other undoubtedly and you will be selected until a few of you remain.”

(Al-Qaibat  Na´mani, page 307)

 

 

1o

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///