{منبرک و دلنوشته مهدوی - شماره 16}

 

هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود

 

ای کاش پیروان زرتشت، این معنا را در می یافتند که "پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک"  تنها و تنها در دوران طلایی ظهور توست که مجال بروز خواهد یافت. تو را "یوسف زهرا" صدا می زنند و به یوسف تشبیه میکنند؛ اگر چه:

بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند

هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود

هرگاه تو را با این لقب یاد می کنند نا خود آگاه آیه ای از قرآن کریم برایم تداعی می شود. آنگاه که برادران خطاکار یوسف به محضر او شرفیاب شدند، یوسف آنها را با این بیان مخاطب قرار داد کهَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ

هیچ می دانید با یوسف و برادرش چه کردید؟ بلافاصله بانویی قد خمیده در برابرم مجسم می شود که مرا و یکایک شیعیان و مردم جهان را مورد خطاب و عتاب قرار می دهد که " َ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ؟" هیچ میدانید با یوسف من چه کردید؟ هیچ می دانید در این ۱۱۷۱ سال که از شروع غیبتش می گذرد بر مهدی من چه گذشته است؟ از اشک های غریبانه اش باخبرید؟ از غصه ها و قلب پر از خونش چه می دانید؟ برای خلاصی او از زندان غیبتش چه کردید؟ چرا برای رهایی او از غربت و غیبت و مظلومیت دعا نمی کنید؟ بدانید:

دلی شکسته تر از من در آن زمانه نبُوَد

در این زمانه دل فرزند من شکسته تر است

 

(برگرفته از کتاب آشتی با امام زمان)

 

Read the rest 

 

{Mahdism miniSermons and heart to heart writings - No.16}

 

Not every Joseph is Lady Fatimah’s Joseph

I wish Zoroaster’s followers would realize that “Good Thoughts, Good Words and Good Deeds” will only and only be practicable in the golden

era of your Reappearance. You are called “Lady Fatimah’s Joseph” and analogized to Joseph. However:

Above  the throne of Joseph is written

Not every Joseph is Lady Fatimah’s Joseph

Every time you are called by this title, uncontrollably I remember a verse of Quran; when Joseph’s sinful brothers came to visit him, Joseph addressed them with such expression: “Have you realized what you did to Joseph and his brother?”

Do you know what you have done to Joseph and his brother? Immediately a hunchbacked lady is pictured in front of me who addresses me and each and every Shia and person of the world that “Have you realized what you did to Joseph and his brother?” Do you realize what you have done to my Joseph? Do you have any idea what has happened to my Mahdi in this 1171 years that has passed from the beginning of his Occultation? Are you aware of his tears in loneliness? What do you know about his sorrows and his broken heart? What have you done to liberate him from the prison of Occultation? Why don’t you pray for him to be released from loneliness, occultation and oppression? Know this:

There was no broken heart like mine in that time

My son’s heart is more broken now

(Selected from the book “Reconciliation with Imam Mahdi (PBUH)”)

 

 

16j

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///