{دولت کریمه امام عصر(عج) - شماره 21}

 

رسیدن مردم به نهایت کمال انسانی

 

پیغمبر اسلام(ص) فرمودند:

خداوند به وسیله مهدی از امت رفع گرفتاری می کند، دل های بندگان را با عبادت و اطاعت پر می کند و عدالتش همه را فرا می گیرد. خداوند به وسیله او دروغ و دروغگویی را نابود می سازد، روح درّندگی و ستیزه جویی را از بین می برد و ذلّت بَردگی را از گردن آن ها بر می دارد.

 

(بحار الانوار ج ۵۱ ص ۷۵)

 

Read the rest 

 

{The Merciful Government of Imam Mahdi - No.21}

 

People’s attaining the maximum human perfection

The Prophet of Islam said:

“By Imam Mahdi (PBUH), God will eliminate all the problems of the nations, fill people’s hearts with worshipping and obedience and his justice will rule everywhere. God will ruin lies and deception as well as the spirit of aggression and savagery, and also He will free them from slavery.”

(Bihar al-Anwar, vol. 51, p. 75)

 

 

21g

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///