{شناخت شناسنامه ای امام زمان(عج) - شماره 22}

 

آخرین جملات پیامبر(ص) به فاطمه(س)...

 

ابوسعید خُدری میگوید: رسول خدا در لحظات آخر عمر مبارک خود، وقتی بی تابی دخترش فاطمه را مشاهده کرد چنین فرمود: « ... ای فاطمه! شش خصلت به ما اهل بیت داده شده که به احدی داده نشده:

پیامبر ما بهترین پیامبران است و او پدر توست. وصی ما بهترین اوصیاء است و او همسر توست. شهید ما بهترین شهیدان است و او حمزه عموی پدرت است. دو سبط این امت از ماست و آن دو، پسران تو هستند. «مهدی» این امت - که پشت سرش عیسی به نماز می ایستد - از ماست » آنگاه بر شانه حسین زد و فرمود: «مهدی، از ایشان است.» نهمین فرزند از نسل حسین...

 

(کشف الغمه، ج۱، ص۱۵۳؛

مهدی منتظر در اندیشه اسلامی، ص۱۳۷؛

کمال الدین، باب۳۰، ح۳)

 

Read the rest 

 

{Acquainting oneself with the Imam of each era - No.22}

 

Prophet’s last words to Lady Fatimah…

Abu Saeed Khudri says: “When the messenger of Allah saw his daughter, Fatima, was uneasy in the last moments of his life, said: “… O Fatima! Six traits are given to no one but us, Ahl Al-Bayt:

Our prophet is the best of prophets and he is your father. Our successor is the best of successors and he is your husband. Our martyr is the best of martyrs and he is your father’s uncle, Hamza. Two grandchildren of this ummah (nation) are from us and these two are your sons. “Mahdi” –who Jesus will pray behind him- is from us.” Then he tapped on Hussain’s shoulders and said: “Mahdi, is from him.” The ninth descendant of Hussain…

(Kashf Al-Ghumma, vol. 1, p. 153,

The Awaited Mahdi in the Islamic view, p. 137,

Kamal Al-Din, Ch. 30, Hadith 3)

 

22a

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///