{علائم ظهور - شماره 17}

 

خروج سفیانی قطعی است

 

در اینکه سفیانی از نشانه های حتمی ظهور است تردیدی وجود ندارد. عالمان بزرگی همچون آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله محمد صدر، خروج سفیانی در آخرالزمان را به دلیل وجود روایات فراوان پذیرفته اند.

مثلا در حدیث معتبری آمده: «ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام می پرسد: پدرتان پیوسته می فرمودند: قیام سفیانی از امور حتمی است. امام فرمودند: آری، همین طور است...»

 

( منتخب الاثر، ج۳، ص۸۸ ؛ تاریخ الغیبه الکبری، ص۵۱۹ ؛کمال الدین، ب۵۷، ح۱۴)

 

Read the rest 

 

{The Reappearance Signs - No.17}

 

Sfyany's departure is definite

There are no doubts that Sfyany appears to be certain signs. Large scholars such as Ayatullah Safi Golpayegani and Ayatollah Muhammad Sadr have accepted the departure of Sfyany in the Apocalypse due to the abundance of narratives.

For example, in a well-known hadith: "Abu Hamza Samali asks Imam Sadiq (peace be upon him): Your father constantly said: Sufi uprising is certain. Imam said: Yes, it is ... "

(Selected Works, vol. 3, p. 88; history of al-Ghayba al-Karbiri, p. 519; Kamal al-Dīn, p. 57, p. 14)

 

17c

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///