{دیکشنری مهدوی - شماره 17}

 

س- سازمان وکالت

به تشکیلاتی برای آسان سازی ارتباط مردم با حضرت مهدی(عج)، در غیبت صغرا می گویند. یکی از تشکّل های مهمی که در دوران امامان پیش از امام زمان(ع) شکل شکل گرفت، تشکیلات وکالت بود. امامان بزرگوار برای آماده کردنِ هرچه بیشترِ مردم، برای تحمل دوران غیبت حضرت مهدی(عج)، به وجود آوردند و از زمان امام کاظم(ع) راه اندازی شد تا بدینوسیله، امور را به عهده افراد شایسته بگذارند.

 

س- سامرا

زادگاه حضرت مهدی(عج) و محل دفن امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) میباشد. سردابی که محل عبادت و استراحت امامان بود نیز در آنجا قرار دارد. روایات زیادی وجود دارد که نشان میدهد امام مهدی(عج) با پدرشان در سامرا زندگی میکردند.

 

Read the rest 

 

{Mahdism Dictionary - No.17}

 

D- The Delegation Organization

It refers to an organization for facilitating people’s communication with Imam Mahdi (PBUH) during the minor Occultation. One of the most important organizations that took shape during the Imams before Imam Mahdi (PBUH) was the Delegation Organization. The magnanimous Imams established it for making people ready to tolerate the major Occultation of Imam Mahdi (PBUH). This organization has been established from the time of Imam Musa al-Kadhim (PBUH) to let the affairs be done by the competent people.

 

S- Samarra

Samarra is the birthplace of Imam Mahdi (PBUH) and the burial place of Imam Hadi (PBUH) and Imam Hassan Askari (PBUH). The basement which was the place of worship and rest of the Imams is also there. There are many narrations indicating that Imam Mahdi (PBUH) lived with his father in Samarra.

 

17b

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///