{معرفی کتب مهدوی - شماره 15}

 

15vv

 

کتاب کلید واژه آیات مهدوی در قرآن

 

این کتاب، جدیدترین اثر در این عرصه است که توسط یکی از فرهیختگان عرصه ی مهدویت سامان یافته است. نویسنده سید محمد جعفر روضاتی، و انتشارات آن عطر عترت میباشد.

مولف که از سلاله ی پاکان و از شجره ی طیبه آل روضات هستند، از نخستین روز تاسیس مرکز جهانی حضرت ولی عصر، در کنار حضرت آیت الله بحر العلوم میردامادی، یار و یاور ایشان و از فعالان پر کار و پربار این مرکز می باشند.

مولف با ذوق سرشار، حُسن ابتکار و در اختیار داشتن منابع فراوان –کتابخانه ی تخصصی– کتاب کلید واژه ی آیات مهدوی در قرآن کریم را تدوین کرده، دست به ابتکار تازه زده، برای هر آیه یک عنوان قرار دادی تعیین نموده، آنگاه برای هر آیه «کد» ساخته، که این کد بیان گر ردیف سوره ها و شماره ی آیه در میان آیات آن سوره می باشد.

در تفسیر هر آیه، یک یا چند حدیث از منابع اولیه نقل کرده، سپس دیگر منابع حدیثی یا تفسیری را یادآور شده است. متن کامل، سپس ترجمه ی هر حدیث را به قلم روان سامان داده است. این کتاب بهمراه یک سی دی نرم افزار تلفن همراهِ آن، عرضه میگردد.

 

Read the rest 

 

{Introducing Mahdavi Books - No.15}

 

The book of The Keywords of Mahdism Verses in Quran

This book is the newest work in this field which has been written by one of the scholars in the area of Mahdism. The author of this book is Seyyed Mohammad Ja’far Rouzati and it is published by Atr-e Etrat publication.

The author, who is from the noble descendants of Prophet Mohammad (PBUH), has been assisting Ayatollah Bahr al-Olom Mirdamadi and has been one of the hardworking and active staff in The Universal Center of Wali al-Asr (Imam Mahdi (PBUH)), since its establishment.

Using many resources including the specialized library, the author has written the book of “The Keywords for Mahdavi Verses in The Quran” with creativity and innovation; he has put a conventional title for each verse and a code, as well. The code represents the number of the Sura and number of the verse in the Sura.

In interpretation of each verse, he has mentioned either one or several Hadiths from original sources, and then form other interpretative or narrative sources. The author has mentioned the entire text of each Hadith and then its translation. This book is published along with its mobile app CD.

 

 

15v

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///