{دلایل عقلی امامت و مهدویت - شماره 17}

 

مناظره هِشام ابن حِکَمْ

 

هشام از شاگردان امام صادق(ع) میگوید: روز جمعه‌ای وارد بصره شدم به مسجد رفتم. عمروبن عبید معتزلی نشسته بود و گروه زیادی اطرافش بودند و از او پرسش‌هایی می‌کردند، من هم در آخر جمعیت نشسته و پرسیدم: ای دانشمند من اهل این شهر نیستم، اجازه می‌دهی سؤالی مطرح کنم؟ گفت: هر چه می‌خواهی بپرس. گفتم: آیا چشم داری؟

گفت مگر نمی‌بینی؟ این چه سئوالی است؟! گفتم پرسش‌های من اینگونه است، گفت آری چشم دارم. گفتم با چشم چه می‌کنی؟ جواب داد دیدنی‌ها را می‌بینم و رنگ و نوع آنها را تشخیص می‌دهم. گفتم آیا زبان داری؟ گفت دارم، پرسیدم با آن چه می‌کنی؟ جواب داد طعم و مزه غذاها را با آن تشخیص می‌دهم. گفتم آیا شامه داری؟ گفت آری با آن بوها را استشمام کرده و بوی خوب و بد را تمیز می‌دهم. گفتم آیا گوش هم داری؟ جواب داد آری با آن صداها را می‌شنوم و از یکدیگر تمیز می‌دهم.

گفتم آیا غیر از اینها قلب «عقل» هم داری؟ گفت آری پرسیدم با آن چه می‌کنی؟ گفت اگر دیگر اعضا و جوارح من دچار شک و تردید شوند، قلبم شک آنها را برطرف می‌کند. (پس قلب و عقل راهنمای جوارح است) هشام می‌گوید او را تأیید کردم و گفتم آری خداوند متعال برای راهنمایی اعضاء و حواس قلب را آفریده است.

ای دانشمند! آیا صحیح است کسی بگوید خدایی که گوش و چشم دیگر اعضا و جوارح بدن انسان را بدون راهنما نگذاشته است، مسلمانان را پس از رحلت رسول اکرم بدون راهنما و پیشوا گذاشته تا گرفتار شک و تردید و اختلاف باشند؟ آیا هیچ عقل سالمی این مطلب را قبول می‌کند؟

 

(کافی، ج‏۱، ص ۱۶۹)

 

Read the rest 

 

{Rational reasons for Imamate and Mahdism - No.17}

 

The debate of Hisham Ibn Hikam

Hisham, a student of Imam Sadiq (PBUH), says: “I entered Basra on a Friday and went to the mosque. Amr ibn Obaid Al-Mu’tazeli was sitting and a group of people were around him, asking questions. I also sat at the end of the crowd and asked: “Oh scientist! I’m not from this city; would you let me ask a question?” He said: “Ask whatever you want.” I said: “Do you have eyes?”

 “Don’t you see! What a question?” he said. Then I said: “My questions are like this.” He answered: “Yes, I do have eyes.” I asked: “What do you do with your eyes?” He answered: “Whatever which is visible, I can see. I can determine its color and type.” I questioned: “Do you have a tongue?” He answered: “Yes, I do.” I asked again: “What do you do with it?” He replied: “I recognize the taste of food. I said: “Do you have nose?” He said: “Yes, I smell things and differentiate the good and bad smells.” I questioned: “Do you have ears?” He answered: “Yes, I do. I can hear the voices and realize them.”

I said: “Apart from these, do you also have ‘Wisdom’?” He answered: “Yes, I do have it.” I asked: “What do you do with it?” He answered: “If the other organs get into doubt, my heart will resolve it” (Therefore; the heart and wisdom are the guide for the organs). Hisham says: “I confirmed him and then I said, yes, Almighty God has created the heart to guide the organs and the senses.”

 “Oh scientist! Is it true if someone says that the God who has not left ears, eyes, and the other organs of the human body guideless, has left alone the Muslims after the death of Prophet Muhammad (PBUH), without a guide and leader, so they get into trouble and doubt? Does any wisdom accept this?”

(Kafi, v. 1, p. 169)

 

17n

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///