{وظایف منتظران - شماره 1}

 

انتظار مداوم ظهور آنحضرت

 

یکی از وظایف شیعیان پیوسته منتظر آن حضرت بودن است و هر لحظه خود را برای آن واقعه عظیم آماده سازد.

خداوند در قرآن هدف از خلقت انسان را عبادت میداند.

 

و پیامبر(ص) در تفسیر این آیه میفرمایند:

برترین عبادت ها، انتظار فرج است.

 

تلنگر : خود را محک بزنیم، واقعاً چقدر منتظریم؟

 

(مکیال المکارم – ج 2)

 

Read The rest 

 

{The duties of the awaiting people - No.1}

 

“Constant expectation for Imam Mahdi’s Reappearance”

One of the duties of the awaiting people is to wait for his reappearance and to prepare themselves for that enormous event. God in the Quran accounts worshiping as a goal of human creation.”

The Prophet says while interpreting this verse in the Quran that the best worship is expectation for Imam Mahdi’s Reappearance

(Mekyal al-Makarem, volume 2)

A reminder:

We should examine ourselves to see how much we are really waiting for Imam Mahdi.

 

 

1t

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///