{از عاشورا تا ظهور - شماره 16}

 

پیوندهای عاشورا و ظهور (بخش۴)

 

بخوانیم، تامل کنیم و رسانه باشیم تا همه بدانند.

نهضت نینوا، نهال و بذری بود که در عاشورا کاشته شد تا در گذر زمان، رشد کند و در عصر ظهور به ثمر بنشیند. به چند نمونه از پیوندهای عاشورا و انقلاب حضرت مهدی(عج) توجه بفرمایید:

۷- زیارت عاشورا در شب نیمه شعبان

توصیه و سفارش به زیارت اباعبدالله الحسین در شب میلاد امام عصر علیه السلام، افضل اعمال آن شب و موجب آمرزش گناهان و ثواب فراوان می باشد.

۸- ندای حضرت هنگام ظهور

گویاتر از همه، کلام خود حضرت صاحب، بعد از ظهور است که بین رکن و مقام می ایستد و ندا می دهد: «ای جهانیان! آگاه باشید و بدانید من امامِ قائم و شمشیرِ انتقام گیرنده هستم. ای اهل عالم! آگاه باشید که جدم حسین را تشنه کام کشتند و عریان روی زمین افکندند...» (الزام الناصب، ص۲۸۴)

 

Read the rest 

 

{From Ashura to the Reappearance - No.16}

 

The interconnections between Ashura and the Reappearance (Part 4)

Let’s read, think and share, so everyone could know

The Karbala movement was a seed which was implanted on the day of Ashura, so it can grow with the passage of time and give fruits in the time of the Reappearance. Here are some examples of interconnections between Ashura and the Reappearance;

7. Ziarat Ashura on the night of Mid-Sha’ban

The recommendation to recite Ziarat of Imam Hussain (PBUH) on the night of the birth of Imam Mahdi (PBUH) is the supreme deed of that night and causes the forgiveness of sins and brings many rewards.

8. Imam Mahdi’s call at the time of the Reappearance

Most expressive of all is the word of Imam Mahdi (PBUH) himself after the Reappearance that he stands between Rukn and Maqam and calls: “O the people of the world! Be aware and know that I am the Qa’im Imam and the avenging sword. O the residents of the world! Be aware that my ancestor, Hussain (PBUH) was killed while he was thirsty and his body was left on the ground without dress …” (Elzam al-Naseb, p. 284)

 

 

16l

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///