{امام مهدی(عج) در سخن علما و بزرگان - شماره 23}

 

رسم منحوس بین مومنان...

 

مسجدی که، عالِم دینی ای که، و مؤمنی که به مهدویت نپردازد، یک دین «بنی‌اسرائیلی» را ترویج می‌کند!/ بنی‌اسرائیل به موسی میگفتند: تو و خدایت بجنگید، ما همینجا عبادت می‌کنیم!

نپرداختن به مهدویت امروزه یک رسم منحوس در میان برخی از مؤمنین شده است. در جامعۀ ما این رسم دینداری، اخلاق‌مداری و معنویت‌گرایی بدون مهدویت، باید فرو بریزد!

بسیج اگر در برگزاری «دعای ندبه» پیشتاز نباشد از «هویت» خود فاصله گرفته است. دعای ندبه‌ مال افرادی نیست که حال مناجات دارند، (بلکه) مال کسانی است که حال «مبارزه» دارند.

 

(حجه الاسلام پناهیان - ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ - عید بیعت - میدان امام حسین)

 

Read the rest 

 

{The words of scholars - No.23}

 

The obnoxious practice among believers…

The mosque, the scholar and the believer which don’t deal with the issue of Mahdism, propagate the type of religion the Israelites had! / The Israelites told Moses: “You and your God fight, we pray here”!

Nowadays, not dealing with the issue of Mahdism is an obnoxious habbit among some believers. This type of religiousness, ethicality and spirituality without Mahdism should be demilished in our society!

If Basij doesn’t pioneer in performing “Nudbah” prayers, it will be away from its true “identity”. Nudbah doesn’t belong to people who are in the mood of prayers, but belongs to people who are in the mood of “battling”.

Hujjat al-Islam- Panahian. December 9, 2016- The “Festival of Allegiance” - The Imam Hussain Square.

 

23k

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///