{منبرک و دلنوشته مهدوی - شماره 17}

 

تربیت نسل؛ مادران کلید راه ظهورند

 

سالها به این می اندیشیدم که مهم ترین شرط ظهور چیست؟ و امروز پس از بررسی های فراوان می گویم تربیت نسل و  کادر سازی.

امام علی(ع)، ۲۵ سال خانه نشین شد چون سرباز نداشت. تنها کسی که برای دفاع از امام زمان خود و حریم ولایت قیام کرد حضرت زهرا(س) بود، دفاعی دیگر وجود نداشت! چون نسلی تربیت نشده بود.

در جریان عاشورا نیز نبود یاران وفادار و بصیر سبب می شود خانواده امام و بهترین یارانشان برای حفاظت از حریم ولایت به میدان بیایند و همگی به خاک و خون کشیده شوند. به نظر شما ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شهیدی که برای دفاع از تشیع در ۸ سال دفاع مقدس سینه سپر کردند نتیجه چند سال کادرسازی و تربیت نیروی انسانی است؟ حداقل ۱۰۰۰ سال

تربیت نسل را بدون هیچ شک و شبهه ای زنان بر عهده دارند و مادران کلید راه ظهورند. افسوس که زنان ما از اهمیت ماهوی و موجودیت شریف خود خبر ندارند.

 

(استاد رائفی پور)

 

Read the rest 

 

{Mahdism miniSermons and heart to heart writings - No.17}

 

Upbringing of generation; Mothers are key to the way of the Reappearance

Mr. Raefipour (The university lecturer) For years, I was thinking on “What is the most important precondition of the Reappearance?” And today, after a lot of research, I say Upbringing_of_generation and Formation_of_cadre .

Imam Ali stayed home for 25 years because he did not have any soldiers. The only one who rose to defend her Imam of the time and the sanctum of Velayat (Islamic governance of Ahl Al-Bayt) was Lady Fatimah (S.A). There was no other defense! Because, there was no generation which was nurtured properly.

In the event of Ashura, lack of loyal and faithful companions makes the Imam’s family and their best companions come to the battlefield themselves to protect the sanctum of Velayat and all were slaughtered with extreme cruelty.  In your opinion, the 300 to 400 thousand Iranian martyrs who rose to defend the Shiism during the 8 years of holy defense (Iran-Iraq war) was the outcome of how many years of organizational formation and upbringing of generations? At least 1000 years!

No doubts that women are responsible for Upbringing of generation and the mothers are the key to the way of reappearance. Alas! Our women are not aware how much they are important by nature and how much their existence is noble and valued.

 

 

17j

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///