{پرسش و پاسخ مهدوی - شماره 16}

 

حضور ایرانیان در دورۀ ظهور چگونه است؟

 

پاسخ:

از روایات فهمیده می‌شود که تعدادی از سپاهیان حضرت مهدی(عج) ایرانی هستند و از آنان با تعبیرهای طرفداران سلمان فارسی، اهل ری، اهل مشرق‌زمین، اهل خراسان، گنج‌های طالقان، یاران درفش‌های سیاه، قمی‌ها، سرخ‌رویان، اهل فارس و... یاد شده است.

امام باقر(ع) در این‌باره می‌فرماید: نیروهایی با پرچم‌های سیاه که از خراسان قیام کرده‌اند در کوفه فرود می‌آیند و هنگامی که حضرت مهدی در شهر مکه ظهور می‌کند با آن حضرت بیعت می‌کنند.

و نیز فرمودند: یاران قائم ۳۱۳ نفرند و از فرزندان عجم‌اند.

 

(الفتن، ابن‌حماد، ص۸۵ ؛ الغیبة، نعمانی، ص۳۱۵ )

 

Read the rest 

 

{Mahdavi Questions and Answers - No.16}

 

What is the role of Iranians in the Reappearance era?

Answer: It is understood from the narrations that a number of Imam Mahdi’s army are Iranians and they are called “the advocates of Salman the Persian, the people of Rey, the people of the East of the Earth, the people of Khurasan, the treasures of Taleqan, the helpers of the black flags, the Qom’s people, the red-faced people, the people of Persia and so on.

Imam Baqir (PBUH) says about this matter: “Armies with black flags who have risen from Khurasan, will come to Kufa and pledge allegiance to Imam Mahdi (PBUH) when he reappears in the city of Mecca.”

And he also said: “The helpers of the Qa’im are 313 persons and are the children of non-Arabs.”

(Al-Fitan, Ibn Hammad, p. 85 , Al-Ghayba al-Nu’mani, p. 315)

 

 

16m

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///