{دیکشنری مهدوی - شماره 16}

 

ز- زبور داود

در قرآن زبور، نام کتاب حضرت داود آمده. این کتاب مجموعه ای از مناجات ها و اندرزهای داود پیامبر است که در میان این کتاب، نویدهایی به ظهور منجی موعود داده شده است.

 

ز- زیارت ناحیه مقدسه

ناحیه در لغت بمعنی جانب است. در غیبت صغری از حضرت مهدی به «ناحیه» تعبیر شده است. شخصی بنام اربلی آن را رمزی بین شیعیان و آن حضرت و اطرافیان نزدی او یاد کرده و میگوید و در آن زمان شیعیان ایشان را با این نام میشناختند.

و زیارتنامه ای است که به امام زمان نسبت داده شده. برخی از علمای شیعه نیز آن را تایید میکنند. متن زیارت خطاب به امام حسین و شهدای کربلا است و از مضامین بلندی در آن استفاده شده است.

زیارت ناحیه عملکرد ستمگرانه بنی امیه را طوری بازگو کرده که تمام مردم دنیا میفهمند در کربلا چه جرم و جنایت بزرگی به فرزندان رسول خدا وارد شده. هیچ زیارتی عمق فاجعه کربلا را همانند زیارت ناحیه مقدسه بیان نکرده است. معمولا فقط در روز عاشورا این زیارت را میخوانند.

 

Read the rest 

 

{Mahdism Dictionary - No.16}

 

P- The Psalms of David (PBUH)

In the Quran, the name of Prophet David’s book is mentioned as Zaboor (Psalms). This book is a collection of chants and advices of Prophet David (PBUH) in which there have been promises of the Reappearance of the promised savior.

 

Z- Ziarat Nahiya Muqaddasa ( Ziarat of the holy Person)

Nahiya literally means “from a person”. During the Minor Occultation, Imam Mahdi (PBUH) was called as “Nahiya”. Someone named Irbili called it a code to be used between the Shias and Imam and his close companions and says that the Shias knew Imam by this name during that time.

And this is a Ziarat (pilgrimage prayer) that is attributed to Imam Mahdi (PBUH). Some Shia scholars have confirmed it, too. The text of the Ziarat is directed to Imam Hussain (PBUH) and martyrs of Karbala, and excellent concepts have been mentioned in it.

Ziarat Nahiya Muqaddasa has stated the tyrannical actions of Bani Umayya in such a way that all people of the world would understand what a huge crime was committed against the progeny of the Prophet (PBUH) in Karbala. No other Ziarats have expressed the intensity of the disaster of Karbala like Ziarat Nahiya Muqaddasa. Usually this Ziarat is recited only on Ashura day.

 

 

16b

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

///   اینستاگرام فارسی :      mmahdaviat  ///  تلگرام فارسی :    T.me/Mahdaviat ///

///   Instagram English Pageislam_pfr  ///  باللغة العربیة :   mahdavimessages ///