{تمثیلات و مثالهای مهدوی - شماره 1}

 

شکستن شیشه – شکستن سفال

 

هشدارهای امام صادق(ع)

به خدا قسم بدون تردید همچون دَر هم شکستن شیشه، دَر هم خواهید شکست؛ البته آن شیشه به صورت اولیه باز می گردد ( با ذوب شدن و از نو ساختن، قابل ترمیم است )، به خدا سوگند حتماً دَر هم خواهید شکست همچون سُفال. همانا سُفال وقتی می شکند به حالت اول بر نمی گردد!!

و به خدا قسم حتماً غربال خواهید شد و بدون شک از یکدیگر بازشناخته خواهید شد... پاکسازی خواهید گشت، تا جایی که از شما جز اندکی باقی نماند...

 

(الغیبه نعمانی، ص 208)

 

Read The rest