« برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ، روی عکس کلیک کنید. »

99y

 

کلنا عباسُک یا زینب (س)

 

**أللَّهُمَ عَجِّل لِوَلیکَ أَلفَرَج**

 

**********

**پندانه**

 

ما مهربان نیستیم، ما مهرطلب هستیم.

ما جلوی آدمها تعریفشان را می کنیم ولی پشت سرشان همه جور حرف می زنیم!

ما وقتی به کسی می رسیم برای اینکه خودمان را خوب جلوه بدهیم همه چیز را تحمل می کنیم اما حاضر نمی شیم درد و رنجِ ایستادن پای حق خودمان و آنچه را که درست است بپذیریم!

برای همین دروغ می گوییم، تعارف می کنیم، سازش می کنیم، پنهان می کنیم و غرق در فریب و تزویر و تظاهر و تعارف می شویم، تا به همه بگوییم، خانمها آقایان من خوبم!

بیایید رویه زندگیمان را عوض کنیم.

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( @Mahdiaran )