از طریق فرم پایین صفحه، پیغام شما به صورت خصوصی برای من ارسال می شود.

.Through the bottom form of the page, your message will be sent to me privately

 

16z

 

اگر فحش بدهند آزادی بیان است،

جواب اگر بدهی بی فرهنگی است!

سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند،

سوال اگر بکنی تفتیش عقاید!

تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند،

جواب اگر بدهی دروغگویی!

اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند،

اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی!

"حزب اللهی بودن" را با همه تراژدی هایش دوست دارم...

(سید مرتضی آوینی)

منبع: حس آرامش Hessearamesh.ir

 

29aa

 

امام عصر (عج) از طریق محمد بن عثمان دومین وکیل خویش در زمان غیبت صغری، خطاب به همه ی شیعیان فرمودند: "برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که همانا فرج و گشایش شما در آن است"

 

**أللَّهُمَ عَجِّل لِوَلیکَ أَلفَرَج**