{وظایف منتظران - شماره 13}

 

زینتِ صاحب الزمان باشیم

 

باید طوری زندگی کنیم و با مردم به نحوی معاشرت نمائیم که مایه زینت و سرفرازی امام باشیم، نه اینکه موجب رنجش و شرمندگی ان حضرت باشیم.

امام صادق(ع) فرمودند : ای گروه شیعه! برای ما زینت باشید نه ننگ و عار، با مردم خوش گفتار بوده و از سخنان بیهوده و زشت برحذر باشید.

 

(کتاب مکیال المکارم)

 

فایل عکس نوشته در ادامه مطلب 

 

13t

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ( اینستاگرام فارسی mmahdaviat ؛ انگلیسی islam_pfr  ؛ عربی( mahdavimessages 

( تلگرام t.me/Mahdaviat  ) ؛ موسسه مصاف ( masaf.ir )