{دیکشنری مهدوی - شماره 25}

 

ص- صیحه آسمانی ۳ / ۳

 

مخاطبانِ ندای آسمانی و زبان آن:

تمام اهل زمین، صدای آسمانی را می شنوند، و هر گروه و ملتی آن را به زبان مادریِ خود می شنود.

امام صادق(ع) فرمودند: ندا دهنده ای بنام قائم ندا می دهد... هر قوم آن را با زبان خود می شنود.

(کمال الدین باب ۵۷)

صدای شیطانی:

در روایات از صدای دیگری نیز گفتگو شده که از ناحیه شیطان می رسد و بعد از صدای آسمانی شنیده میشود.

امام باقر(ع) فرمودند: و در پایان روز صدای ابلیس ملعون است که ندا میدهد: "بدانید که فلانی مظلومانه کشته شد"

و چه بسا افراد زیادی شک کنند و سرگردان شوند... (الغیبة نعمانی باب ۱۴)

وظیفه ی ما:

امام باقر(ع) فرمودند: از صدای اول پیروی کنید و از صدای دوم بپرهیزید تا بوسیله آن دچار گرفتاری نشوید.

(الغیبة نعمانی باب۱۴)

 

عکس نوشته در ادامه مطلب 

 

25b

 

 

منبع : واحد مهدویت موسسه مصاف ایرانیان ؛ موسسه مصاف masaf.ir

/// در شبکه های اجتماعی :   Mahdiaran  ///  اینستاگرام فارسی :      Mmahdaviat  ///

/// Instagram English Pageislam_pfr   ///     باللغة العربیة :   Mahdavimessages ///