« برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ، روی عکس کلیک کنید. »

56y

 

دنیا پر شده است از هجوم بادهای مخالف

دنیا را گرفته‌اند آب هایی که تنها نظاره‌گرند سوختنمان را در آتش

زمانه؛ زمانه‌ی نارفیقان است

و اینجا‌ بدجور جایِ خالیِ یک دوست

 احساس می‌شود

خدایا پس کجاست

 ناجیِ این مردم غرق شده در گناه :

 

دست‌گیری به تَـمَـنـّایِ غـریقـے بفرست

 

دُشـمـن اینجا به وُفـور هست،رفیقـے بفرست...

 

(صابرخراسانی)

 

 

منبع : حس آرامش ( http://hessearamesh.ir (