امام خمینی(ره):

سرچشمه همه مصیبت هائی که ملت ها میکشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیان باشد.

 

« برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ، روی عکس کلیک کنید. »

33z

 

 

منبع : موسسه مصاف masaf.ir