« برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ، روی عکس کلیک کنید. »

53y

 

می رود قصه ی ما سوی سرانجام آرام

دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام

می نویسم که "شب تار سحر می گردد"

یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد

 

(سید حمیدرضا برقعی)

 

 

 

51y

 

«« السلام علی شیب الخضیب »»

 

 

منبع: حس آرامش Hessearamesh.ir ؛ موسسه مصاف masaf.ir