۱۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

سوره یوسف و درس انتظار

{از عاشورا تا ظهور - شماره 19}

 

یکی از بزرگ ترین درسهای سوره یوسف «چگونگیِ برخوردِ حضرت یعقوب با مساله ی غیبت ولیّ خداست!»

او همیشه در حال گریه بود، در حالی که در مقام عصمت قرار داشت و می بایست هر کارَش "یاد خدا" باشد. پس اگر گریه بر یوسف، جزئی از سلوک ایشان به سوی خدا محسوب نمی شد، دیگر ایشان آنطور گریه نمی کرد! مگر نه اینکه انبیاء حتی از کارهای مباح هم پرهیز می کردند.

ایشان بر آن واقعه، به قدری گریه کرد که چشم هایش سفید و کمرش خم شد، و حتی زمانی که به جنون متهم گشت نیز دست از گریه برنداشت. پس باید با بلا و غیبتِ ولیّ خدا اینگونه برخورد کرد، نه آنکه ولی خدا مبتلا باشد و ما در غفلت!

عزیزٌ عَلَیَّ اَن تُحیطَ بِکَ دونَیِ البَلوی...

فرازهای دعای ندبه را با تأمل بیشتری بخوانیم

این جاست که متوجه می شویم چرا در بعضی روایات، غیبت امام زمان را به غیبت حضرت یوسف تشبیه کرده اند؛ بدان! مبتلاترین فرد در غیبت یوسف، خود یوسف بود! در غیبت امام الزمان هم، مبتلاترین شخص، خود حضرت است! از این رو تحمل غیبت برای ایشان از همه ی دیگر انسانها، دشوارتر و سخت تر میباشد.

 

19l

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)

  • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

چرا انقلاب حضرت موسی شکست خورد؟

استاد علی اکبر رائفی پور :

انقلاب‌های زیادی در قرآن نام برده شده است که به شکست منجر شده‌اند.

یکی از اینها انقلاب حضرت موسی (علیه السلام) در مقابل فرعون است.

فرعون با تمام قدرتش نتوانست کاری بکند. پس چرا انقلاب حضرت موسی شکست میخوره؟

1.  فساد اقتصادیِ قارون

2.  فساد فرهنگی - اجتماعیِ سامری

هر دو هم در قرآن نام برده شده‌اند و نکته جالب اینجاست که این دو ارتباطی با فرعون ندارند.

(کان من قوم موسی) این دو نفر در خود انقلاب بودند.

رسول خدا میفرماید اتفاقاتی که برای بنی‌اسرائیل افتاد برای شما پیش می‌آید. هیچ شکی در آن نیست.

[رودهن، ۱۰دی۹۶]

 

32z

 

منبع : کانال مصاف (Masaf@)

  • پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۹۷

The Reappearance Signs - First series

The signs

It’s human nature to be curious about future and whatever is going to happen. This the reason why fortune telling is flourishing. These fortune tellers are either divine and their sayings are based on revelation (heavenly), or devilish and earthly.

Meanwhile, the promise of coming a savior is mentioned in all religions and cults, but coming of this savior also has signs for not losing the way, there are many narrations concerning this subject which indicates the importance of it and its positive and negative effects in personal and social life…

But the important point is to check the documentation and interpretation of these narrations and Hadiths which needs special attention.

 

Why the signs?

When autumn comes, leaves turn yellow and slowly fall. It’s a sign of the beginning of autumn, yet not autumn itself; but rather the messenger of the beginning of this season and it has no role in occurrence of autumn.

The yellowness of the face is the sign of disease, but the reason of disease is not “the color of the face”.

The signs of the Reappearance are also messengers of the Reappearance and have no role in occurring this divine order and are merely guidance signs and path indicators.

In other words, the signs play no role in hastening the Reappearance; but are rather the sign of approaching the Reappearance. In order for the Reappearance to occur, we should make the preparations for the Reappearance and not be looking for the occurrence of the signs.

 

Read the rest 

  • چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۹۷

ندای عقل و فطرت بر ضرورت وجود امامت

{دلایل عقلی امامت و مهدویت - شماره 19}

 

رسیدن به کمال و پیمودن مسیر الی الله و خدا خواهی به صورت فطری و ذاتی در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده است. عقل حکم می‌کند که پیمودن این راه بدون راهنمایی برگزیده و کامل امکان ندارد. به همین دلیل پیامبر اسلام هرگاه میخواست چند روز برای جنگ یا حج از مدینه خارج شود، برای اداره مردم کسی را به جای خود می‌گماشت.

هرگز نمی‌توان باور کرد، پیامبر که به تعبیر قرآن نسبت به امت دلسوز و مهربان است مردم را رها کرده و نسبت به امامت و جانشینی پس از خودش بی تفاوت بوده و امت را در مسئله مهم و اساسی رهبری بلاتکلیف گذاشته باشد.

عقل و فطرت سالم انسانی حکم می کند پیامبری که تمامی اصول و فروع، حتی مستحبات و مکروهات را بیان داشته و از جزئی‌ترین مسائل مادی و معنوی امت غفلت نداشته است از مسئله مهم رهبری و امامت جامعه بعد از خودش بی‌توجه نباشد. بنابراین اقتضای عقل و فطرت آن است که پیامبر نیز موضوع امامت و رهبری پس از خویش را با صراحت و دقیق بیان نموده باشند.

 

19n

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)

  • سه شنبه ۴ ارديبهشت ۹۷

Seeking the Savior in Different Religions - First series

Savior Seeking in the Quran

Throughout history, in order to survive the catastrophes, people were waiting for a "savior"! Like Noah who saved people from drowning in a storm! Saving Lot from the city full of lustful people! Saving the Israelites from Pharaohs!

Therefore, due to this, God removed people with lustful life off the history; those who rejected Noah were destroyed! People of Sodom (Lut’s Tribe) were burned by the lightning! And also the drowning of Pharaohs in the Nile…

Therefore this whine of those who wait for a savior “Where is the destroyer of the buildings of hypocrisy and blasphemy? ” has a Quranic root.

Sura/Verse: ash-shu`araa' (The Poets) 169, Yoonus 73, al-Anbiyaa' (The Prophets) 71, al-Baqarah (The Cow) 49

 

Seeking the Savior in the Bible

Jesus Christ says about the Apocalypse: “Nations will be at war! Famine, pestilence and earthquakes will occur! People will hate each other! The sun will darken and the moon will have no light!”

Matthew, chapter24, verses 1to6

Whatever is said, this prophecy is much scarier than the terrible flood of Noah and the tale of Lot's folk!!! More importantly, humanity must experience and pass through all these calamities so that it can acquire the "merit" of believing in "the belief of salvation"! It is here that God does not get involved directly in "Saving" but sends his messengers to save the believers! Such as sending Moses, like sending Jesus...

Is it not the time for our "Savior Seeking" to get deeper?

 

Read the rest 

  • دوشنبه ۳ ارديبهشت ۹۷

من... تو... و زمان ظهور...

{هزار و یک نکته پیرامون امام زمان - شماره 19}

 

امام صادق علیه السلام در پاسخ به جابر جُعفی که پرسید: « فرج شما چه وقت خواهد بود؟» فرمودند:

«هیهات! هیهات! فرج ما نخواهد رسید تا اینکه شما غربال شوید، سپس غربال شوید، سپس غربال شوید(سه بار تکرار کردند، بعد فرمودند) تا ناخالصی ها از بین برود و خالص ها باقی بمانند.»

همچنین ابوبصیر و محمد بن مسلم هم گفتند که از امام صادق شنیدیم: « ظهور محقق نمیشه مگر اینکه دو سوم مردم از دین برگردند» عرض کردیم اگر دو سوم برگردند، دیگر چه کسی باقی می ماند؟! امام فرمودند: «آیا دوست ندارید در بین یک سوم باقی مانده باشید؟!»

[غیبت طوسی / ص۳۳۹؛ کمال الدین / ج۲ / ص۶۵۵]

 

19e

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)

  • يكشنبه ۲ ارديبهشت ۹۷

Visiting Imam Mahdi and Its Stories - First series

Just sinners read!

Sayyed Ibn Tawus says: “One early morning I was in the Sacred Cellar of Samarra, suddenly I heard my master, Imam Mahdi (PBUH), praying for his Shia:”

 “O Allah! You have created our Shia from our light and our remaining clay, they have sinned in reliance on our affection and our Wilayah; if their sins are related to You, forgive them that it makes us happy and what of their sins is related to them, correct them… and save them from the fire of hell, and do not gather them and our enemies together for Your wrath.”

(The book “Barakat e Hazrat e Wali-Asr” (the blessings of Imam Mahdi (PBUH)), p. 399)

Where are those who are afraid of their affectionate Imam because of their sins and find his Reappearance detrimental to them?

 

Iran, the land of Shiites of Imam Mahdi (PBUH)

After the pressures that escalated the situation of our country during the First World War and enemies rushed to occupy Iran, late Mirza Naeini (a great Shia scholar) complained to Imam Mahdi (PBUH). Mr. Naeini says:

 “I groaned a lot and complained to Imam Mahdi (PBUH). One day a revelation happened to me and I saw Imam Mahdi (PBUH) standing and beckoning me with his finger to look at a very high wall that was bent. Then I saw that Imam’s finger is pointing to the wall and he said:

 “This wall is Iran. It bends, but we have held it with our finger and we won’t let it be fallen. This is “our land of Shiites”, it bends, but we won’t let it be fallen.””

(The book “Majales e Imam Mahdi (PBUH) (Imam Mahdi’s (PBUH) meetings)”; p. 261)

 

Read the rest 

  • شنبه ۱ ارديبهشت ۹۷
امام صادق (علیه السلام) :
هر کس خوشحال می شود و دوست دارد که در شمار یاران حضرت مهدی باشد، باید سه ویژگی داشته باشد: منتظر بودن، با وَرَع بودن، اخلاق بزرگوارانه داشتن.
(ورع یعنی دوری از گناه، تقوا داشتن و دوری از مکروهات و شُبَهات)
طبقه بندی موضوعات
پیوندها